Termilisten for 2022 er lagt ut – Nordisk Mesterskap avlyses.

Terminlisten for 2022 er nå publisert. Det vil i alt være 5 konkurranser hvor 4 av disse vil være tellende for uttak til landslaget for 2023.

Det er også besluttet at vi nok en gang må utsette Nordisk Mesterskap på grunn av corona.